Anunț rezultatele concursului medici

 

Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical superior

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 26.05.2021, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Duplava Ecaterina Doina

Medic imagist radiolog

9,05

admis

2.      

Ciornîi Vitalie

Medic anesteziolog reanimatolog

8,9

admis

3.      

Frecauţan Victor

 Medic anesteziolog reanimatolog

8,14

admis

 

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 28.05.2021.

 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.