Anunț rezultatele concursului pers. mediu

 

Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical mediu

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 26.05.2021, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Munteanu Andrei

asistent medical

9,69

admis

2.      

Morari Natalia

asistent medical

9,43

admis

3.      

Savin Sergiu

asistent medical

9,4

admis

4.      

Lungu Petru

asistent medical

9,2

admis

5.      

Iurco Valentina

Felcer laborant

9,17

admis

6.      

Coicev Olga

asistent medical

9,09

admis

7.      

Savenco Maia

asistent medical

9,0

admis

8.      

Chirmicci Carolina

moașă

9,0

admis

9.      

Cernat Tatiana

asistent medical

9,0

admis

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 28.05.2021.

 

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.