EXTRAS AL PROCESULUI VERBAL DIN 30.06.2021 al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef Departament Diagnostic

EXTRAS AL PROCESULUI VERBAL DIN 30.06.2021

al ședinței comisiei de concurs pentru ocuparea funcției de Șef Departament Diagnostic

 

În urma examinării dosarelor depuse la concurs pentru ocuparea funcției vacante de  Şef  Departament Diagnostic:

A admite la următoarea etapă a concursului următorii candidați:

Dondiuc Iurie          –admis

 Data susținerii interviului:

-14.07.2021, ora 10:00, sala de conferințe (Centrul perinatal niv.III, parter)

 

În cazul neprezentării la interviu, dosarul depus de către candidatul respectiv se va considera nul.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.