Anunț rezultatele concursului 19.08.2021

Extras din proces verbal

a comisiei de concurs pentru posturile vacante de personal medical superior

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante,
constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 19.04.2019,
după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 19.08.2021, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul preselecţiei la concurs

1.      

Andronachi Nicoleta

Medic epidemiolog

9,32

admis

2.      

Țap Maria

Medic neonatolog

9,27

admis

3.      

Melniciuc Alexandru

 Kinetoterapeut

9,06

admis

 

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 23.08.2021.

  

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.