Extras din Proces-verbal nr._2__ privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante de personal medical cu studii medii din cadrul instituţiei

 Extras din Proces-verbal nr._2__

privind rezultatele obținute în urma susținerii interviului pentru ocuparea funcțiilor vacante de personal medical cu studii medii din cadrul instituţiei

 

25.01.2022                                                                         mun.Chişinău

 

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP Institutul Mamei și Copilului nr.05   din 17.01.2022, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 21.01.2022, a înregistrat următoarele rezultate:

 

N/o

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

 Nota finală  evaluării candidatului

1.       

GUŞAN TATIANA NICOLAI

Asistent medical ( in sala de dializa)

9,40

 1.  

DOBROVOLSCHI DARIA GHEORGHE

Asistent medical de masaj

9,38

 1.  

ŞOCHIN AURELIA GHEORGHE

Asistent medical de proceduri

9,40

 1.  

CAZAC LIUBA IVAN

Asistent medical in anestezie si reanimare

9,20

 1.  

SÂRGHI ARTUR VITALIE

Asistent medical in zona de receptie (de triaj)

9,00

 1.  

DAVID ADRIAN-BOGDAN SERGIU

Asistent medical in zona de receptie (de triaj)

8,80

 1.  

CAZAC CRISTINA

Asistent medical pentru nou-nascuti

9,20

 1.  

IVANOV OLGA

Asistenta medicala de salon

9,40

9.

NITREANU EUGENIA NICOLAE

Asistenta medicala de salon

9,03

10.

CARAPANGIA MIHAELA ANATOLIE

Asistenta medicala de salon

9,20

11.

ANDRONOVICI GABRIELA VICTOR

Asistenta medicala de salon

9,00

12.

BOLGARINA ALINA VLADIMIR

Asistenta medicala de salon

9,20

13.

CAZACU NATALIA CONSTANTIN

Asistenta medicala de salon

9,20

14.

LOGHIN INESA ANATOLIE

Asistenta medicala de salon

9,20

15.

GODOROJA NATALIA GHEORGHE

Asistenta medicala de salon

9,06

16.

POPOVSCHI VICTORIA IGOR

Asistenta medicala de salon

8,92

17.

ALBU LARISA

Asistent medical in anestezie si reanimare

9,18

18.

BEJAN NATALIA

felcer-laborant

9,20

19.

STATOVA ANNA

Asistenta medicala de salon

9,15

20.

IURCU IRINA

Asistenta medicala de salon

9,15

21.

DUBALARI ANNA

Asistenta medicala de salon

9,00

22.

PLITOC MARINA

Asistenta medicala de salon

9,12

 

Comisia a decis:

 1. A remite dosarele candidaţilor acceptaţi conducerii pentru iniţierea procedurii de angajare sau încheierea unui acord de continuare a contractului individual de muncă pentru un alt termen (pentru candidații angajați temporar pînă la trecerea prin concurs), informînd persoanele selectate în termeni legali, după cum urmează:

 

N/o

Nume, prenume

Funcția pentru care candidează

Recomandare de angajare

1.        

GUŞAN TATIANA NICOLAI

Asistent medical ( in sala de dializa)

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

DOBROVOLSCHI DARIA GHEORGHE

Asistent medical de masaj

Contract individual de muncă pe durată determinată, absența temporară  a angajatului Mutruc Elena

 1.  

ŞOCHIN AURELIA GHEORGHE

Asistent medical de proceduri

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

CAZAC LIUBA IVAN

Asistent medical in anestezie si reanimare

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

SÂRGHI ARTUR VITALIE

Asistent medical in zona de receptie (de triaj)

Contract individual de muncă pe durată determinată de 1 an (student)

 1.  

DAVID ADRIAN-BOGDAN SERGIU

Asistent medical in zona de receptie (de triaj)

Contract individual de muncă pe durată determinată de 1 an (student)

 1.  

CAZAC CRISTINA

Asistent medical pentru nou-nascuti

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

IVANOV OLGA

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

NITREANU EUGENIA NICOLAE

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

CARAPANGIA MIHAELA ANATOLIE

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

ANDRONOVICI GABRIELA VICTOR

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă prin cumul extern pe durată nedeterminată

 1.  

BOLGARINA ALINA VLADIMIR

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

CAZACU NATALIA CONSTANTIN

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

LOGHIN INESA ANATOLIE

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată determinată de 1 an (student)

 1.  

GODOROJA NATALIA GHEORGHE

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

POPOVSCHI VICTORIA IGOR

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată determinată de 1 an (student)

 1.  

ALBU LARISA

Asistent medical in anestezie si reanimare

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

BEJAN NATALIA

felcer-laborant

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

STATOVA ANNA

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

IURCU IRINA

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată determinată de 1 an (student)

 1.  

DUBALARI ANNA

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 1.  

PLITOC MARINA

Asistenta medicala de salon

Contract individual de muncă pe durată nedeterminată

 

 

 1. Extrasul din procesul verbal al Comisiei de concurs cu privire la punctajul acumulat de candidați și cîștigătorul desemnat se va plasa pe pagina web și avizierul  instituției  în maxim 3 zile lucrătoare de la data desfășurării interviului (de către secretarul comisiei).
 2. Candidații care nu sînt de acord cu rezultatele concursului pot depune o  contestație nu mai tîrziu de 24 ore de la data afișării rezultatelor.

 

Secretar al comisiei de concurs

Cristina Cojocaru

 

Reusrse umane

Tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseimc@gmail.com 

 

 

Felicitări tuturor candidaților pentru performanțe și rezultate obținute!

Vă urăm bun venit în echipă și mult succes în continuare!

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.