Anunț rezultatele concursului 11.05.2018

Extras din proces verbal

Comisia de concurs pentru ocuparea posturilor vacante, constituită prin ordinul Directorului IMSP IMC nr.52  din 22.03.2018, după susținerea interviului de către candidații înscriși, desfășurat la data de 11.05.2018, a decis:

 

Nr. crt.

Numele, prenumele candidatului

Funcția pentru care candidează

Nota finală  evaluării candidatului

Rezultatul

1.

Gafiin Ana

Asistent medical,

secţia reanimare obstetricală şi ginecologică

9,42

admis

2.

Andreev Rita

Asistent medical, secţia chirurgie septică

9,2

admis

3.

Carpineanu Marina

Asistent medical, blocul de operaţii chirurgical

9,4

admis

4.

Romanciuc Svetlana

Asistent medical superior, secţia nou-nascuţi nr.2

9,58

admis

5.

Pasat Galina

Asistent medical, secţia reanimare pediatrică

9,26

admis

6.

Meleşinschi Natalia

Asistent medical de vaccini, secţia nou-născuţi nr.1

9,42

admis

7.

Gladciuc Diana

Asistent social, serviciu de intervenţie timpurie

9,42

admis

8.

Lifter Natalia

Psiholog, centrul perinatal nivelul III

9,46

admis

 

Candidații nemulțumiți de rezultatul interviului pot depune contestație pînă

la data de 15.05.2018.

 

Resurse umane

tel.:022-52-36-11

e-mail:resurseIMC@gmail.com

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.