Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante

 

 Institutul Mamei și Copilului (Chișinău, str. Burebista, 93) anunță concurs pentru ocuparea funcțiilor:

 • Şef secţie otorinolaringologie
 • Şef secţie combustii
 • Şef secţie anesteziologie
 • Şef secţie pediatrie pentru copii cu dereglări metabolice, malnutriţie şi reanimare
 • Şef secţie internare
 • Şef laboratorul clinico-diagnostic

 

 1. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef secţie otorinolaringologie, conform fişei postului:

Scopul general:

 • Asigurarea monitorizării gradului de executare şi respectare a Legii Ocrotirii Sănătăţii, altor acte legislative ce ţin de calitatea serviciilor medicale oferite copiilor în spital .
 • Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii personalului medical din secţia de otorinolaringologie. 

Sarcinile de bază:

 • Organizează şi asigură investigaţia,tratamentul şi planificarea intervenţiilor chirurgicale bolnavilor la nivelul realizărilor actuale ale ştiinţei şi practicii medicale.
 • Efectuează controlul sistematic asupra activităţii medicilor ordinatori privind corectitudinea stabilirii diagnosticului, prescrierii tratamentului şi a eficacităţii lui,        precum şi  calitatea perfectării foilor de observaţie a bolnavilor.
 • Petrece zilnic vizita de dimineaţă a bolnavilor în comun cu medicii ordinatori şi personalul medical mediu, efectuează controlul pacienţilor noi internaţi şi a celor gravi bolnavi, 1-2 ori pe săptămână petrece vizita de seară.
 • Analizează cu medicii din secţie toate cazurile care prezintă dificultăţi în diagnosticare şi tratament, divergenţa diagnosticului la spitalizare şi a celui la externare, cel clinic cu cel patologo-anatomic, si discută la CCC spitalicesc toate cazurile de deces în secţie.
 • Hotărăşte problemele internării şi externării bolnavilor din secţia sa; controlează şi semnează în comun cu medicul curant foile de observaţie şi epicriza de la externare a     
 • Controlează corectitudinea eliberării buletinelor de incapacitate temporară de muncă

(concediu medical) a mamelor spitalizate cu copii bolnavi pentru îngrijiri medicale.

 • La necesitate, de comun cu medicul şef adjunct pe probleme curative convoacă

Consiliul Medical , inclusiv cu participarea altor specialişti.

 • Elaborează şi asigură respectarea regimului zilei pentru bolnavii secţiei şi a mamelor

spitalizate cu copii; asigură organizarea corectă a alimentaţiei dietetice, lucrului educativ-pedagogic cu copiii; îngrijirea individuală a bolnavilor gravi; precum şi decide

 permiterea aflării mamelor pentru îngrijirea copiilor sugari şi a celor în stare gravă pentru îngrijiri medicale.

 • Aplică măsurile necesare pentru profilaxia infecţiilor intra-spitaliceşti. La depistarea în secţie a unui caz de îmbolnăvire infecţioasă:
 • efectuează izolarea imediată a bolnavului, şi în comun cu medicul epidemiolog decide problema de aplicare a carantinei şi dislocarea bolnavilor care au fost contagiaţi;
 • raportează directorului general sau medicului-şef adjunct pe probleme curative despre toate cazurile de infecţie intraspitalicească în secţia lui.
 • controlează perfectarea fişelor de înştiinţare urgentă, culege minuţios toate amănuntele care au contribuit la izbucnirea infecţiei intra spitaliceşti.
 • Sistematic petrece lucrul de majorare a calificaţiei medicilor şi personalului medical mediu din secţia prin:
  • organizarea lucrului medicilor cu literatura actuală pe specialitate, participarea lor în lucrul conferinţelor clinice, patologo-anatomice, studierea experienţei de muncă înaintată, îndreptarea la cursuri, specializare şi perfecţionare, petrecerea lecţiilor individuale cu pediatrii de sector, care lucrează în staţionare după sistema de alternanţă, după un plan special elaborat;
  • organizarea şi petrecerea lecţiilor cu personalul medical mediu, atrăgând o atenţie deosebită corectitudinii alimentaţiei şi îngrijirii copiilor de vârstă fragedă şi cei în stare gravă;
  • conduce cu lucrul de cercetare ştiinţifică a medicilor din secţia sa, redactează materialul ştiinţific prezentat de medicii secţiei, articolele pentru publicare în revistele ştiinţifice, scrise pe baza experienţei de lucru a secţiei;
  • poartă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor statistice, autenticitatea factelor şi experienţelor expuse în articol sau raport.
 • Petrece lucrul cu colectivul secţiei pentru educarea atitudinilor conştiincioase către

lucru, comportarea atentă şi deosebită cu copiii bolnavi şi părinţii lor.

 • Neîntârziat aduce la cunoştinţa medicului-şefadjunct pe linia curativă şi directorului

general despre toate incidentele extraordinare (moarte subită, accidente ş. a.) care au

avut loc în secţie precum şi măsurile intreprinse.

 • Asigură elaborarea competentă a documentaţiei medicale din secţie, personal studiază

şi analizează indicii calitativi ai activităţii; prezintă dările de seamă despre activitatea

 secţiei trimestrial, semestrial, anual.

 • Petrece lucrul sanitaro-curativ cu copiii de vîrsta mare şi mamele lor, elaborează şi

prezintă pentru confirmarea medicului-şef a spitalului planul şi tematica convorbirilor

individuale şi în grup.

 • Poartă responsabilitatea pentru păstrarea corectă, evidenţa şi distribuirea

medicamentelor costisitoare,a drogurilor şi stupefiantelor în secţia sa.

 • Este responsabil de respectarea regimului sanitaro-antiepidemic în încăperile a

secţiei, igiena hainelor, lengeriei bolnavilor şi a mamelor spitalizate, precum

 şi respectarea igienei personale de către personalul medical.

 • Participă activ în consfătuirile de lucru, duce evidenţa propunerilor de lucru, la timp le

examinează şi le realizează.

- Către finele anului curent elaborează planul de lucru pentru anul viitor al subdiviziunii.

-  Evaluare a riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii;

- Ţinerea şi actualizarea registrului riscurilor;

-  Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază;

 

Cerințele specifice ale postului:

- cetățean al RM

- studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului

subdiviziunii date

-cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit

- vechime de muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

practice sau funcții de conducere similare)

- instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile

de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

- lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-nu are antecedente penale nestinse

- reputație profesională ireproșabilă

- cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării

- apt de muncă

 

 1. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef secţie combustii, conform fişei postului:

Scopul general:

 • Asigurarea monitorizării gradului de executare şi respectare a Legii Ocrotirii Sănătăţii, altor acte legislative ce ţin de calitatea serviciilor medicale oferite copiilor în spital .

Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii  personalului medical din secţia combustii

 

Sarcinile de bază:

 • Să organizeze şi să asigure investigaţia şi tratamentul bolnavilor la nivelul realizărilor actual ale ştiinţei şi practicii medicale.
 • Să efectueze controlul sistematic asupra activităţii medicilor oftalmologi privind corectitudinea stabilirii diagnosticului, prescrierii tratamentului şi a eficacităţii lui, precum şi calitatea perfectării foilor de observaţie a bolnavilor.
 • Să petreacă zilnic vizita de dimineaţă a bolnavilor în comun cu medicii ordinatori şi personalul medical mediu, efectuează controlul pacienţilor noi internaţi şi a celor bolnavi gravi, 1-2 ori pe săptămână petrece vizita de seară.
 • Să analizeze cu medicii din secţie toate cazurile care prezintă dificultăţi în diagnosticare şi tratament.
 • Hotărăşte problemele internării şi externării bolnavilor din secţia sa; controlează şi semnează în comun cu medicul curant foile de observaţie şi epicriza de la externare a bolnavului.
 • Controlează corectitudinea eliberării buletinelor de incapacitate temporară de muncă (concediu medical) a mamelor spitalizate cu copii bolnavi pentru îngrijiri medicale.
 • Elaborează şi asigură respectarea regimului zilei pentru bolnavii secţiei şi a mamelor spitalizate cu copii; asigură organizarea corectă a alimentaţiei dietetice, lucrului

educativ-pedagogic cu copiii; îngrijirea individuală a bolnavilor gravi; precum şi decide permiterea aflării mamelor pentru îngrijirea copiilor sugari şi a celor în stare gravă pentru îngrijiri medicale.

 • Aplică măsurile necesare pentru profilaxia infecţiilor intra-spitaliceşti. La depistarea în secţie a unui caz de îmbolnăvire infecţioasă:
  • efectuează izolarea imediată a bolnavului, şi în comun cu medicul epidemiolog decide problema de aplicare a carantinei şi dislocarea bolnavilor care au fost contagiaţi;
 1. raportează vicedirectorului Clinicii „Em.Coţaga” despre toate cazurile de infecţie intra-spitalicească în secţia lui.
 2. monitorizează perfectarea fişelor de înştiinţare urgentă, culege minuţios toate amănuntele care au contribuit la izbucnirea infecţiei intra spitaliceşti.
 • Sistematic petrece lucrul de majorare a calificaţiei medicilor şi personalului medical mediu din secţia prin:
  • Organizarea lucrului medicilor cu literatura actuală, participarea lor în lucrul conferinţelor clinice, tematice ş.a. Studierea experienţei de muncă înaintată, îndreptarea la cursuri, specializare şi perfecţionare.
  • Organizarea şi petrecerea lecţiilor cu personalul medical mediu, atrăgând o atenţie deosebită corectitudinii alimentaţiei şi îngrijirii copiilor de vârstă fragedă şi cei în stare gravă.
  • Conduce cu lucrul de cercetare ştiinţifică a medicilor din secţia sa, redactează materialul literar-ştiinţific prezentat de medicii secţiei, articolele pentru publicare în revistele ştiinţifice, scrise pe baza experienţei de lucru a secţiei.
  • În aceste cazuri şeful secţiei poartă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor statistice, autenticitatea factelor şi experienţelor expuse în articol sau raport.
 • Petrece lucrul cu colectivul secţiei pentru educarea atitudinilor conştiincioase către lucru, comportarea atentă şi deosebită cu copiii bolnavi şi părinţii lor.
 • Neîntârziat aduce la cunoştinţa vicedirectorului Clinicii „Em.Coţaga” despre toate incidentele extraordinare (moarte subită, accidente ş. a.) care au avut loc în secţie precum şi măsurile primite.
 • Asigură elaborarea competentă a documentaţiei medicale din secţie, personal studiază şi analizează indicii calitativi ai activităţii; prezintă dările de seamă despre activitatea secţiei în termenii stabiliţi.
 • Petrece lucrul sanitaro-curativ cu copiii de vîrsta mare şi mamele lor, elaborează şi prezintă pentru confirmare directorului clinicii  planul şi tematica convorbirilor individuale şi în grup.
 • Poartă responsabilitatea pentru păstrarea corectă, evidenţa şi distribuirea medicamentelor costisitoare,a drogurilor şi stupefiantelor în secţia sa.
 • Duce răspunderea menţinerii stării sanitaro-igienică corespunzătoare în încăperile secţiei, hainelor şi lengeriei bolnavilor şi a mamelor spitalizate, precum şi respectarea igienei personale de către personalul medical.
 • Participă activ în consfătuirile de lucru, duce evidenţa propunerilor de lucru, la timp le examinează şi le realizează.

- Evaluare a riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii.

- Ținerea şi actualizarea registrului riscurilor.

-  Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază.

-  Alte responsabilități specifice controlului managerial intern și a unui sistem financiar și control eficient.

 

Cerințele specifice ale postului:

- cetățean al RM

- studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului

subdiviziunii date

-cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit

- vechime de muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

practice sau funcții de conducere similare)

- instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile

de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

- lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-nu are antecedente penale nestinse

- reputație profesională ireproșabilă

- cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării

- apt de muncă

 

 

 1. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef secţie anesteziologie, conform fişei postului:

Scopul general:

 • Asigurarea monitorizării gradului de executare şi respectare a Legii Ocrotirii Sănătăţii, altor acte legislative ce ţin de calitatea serviciilor medicale oferite copiilor în spital .

Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii  personalului medical din secţia anesteziologie

 

Sarcinile de bază:

 • Să organizeze şi să asigure un complex de măsuri pentru pregătirea şi efectuarea anesteziei la operaţii, la diferite proceduri de diagnostic şi tratament pacienţilor spitalizaţi.
 • Organizează raţional munca medicilor anesteziologi şi a asistentelor medicale.
 • Acordă ajutor instructiv metodic medicilor anesteziologi în aprecierea metodelor speciale, folosite în timpul anesteziei.
 • Este responsabilă de măsurile de îngrijire a pacientului pre, în timpul anesteziei şi perioada postanestezie.
 • Nemijlocit participă la efectuarea anesteziei la intervenţii chirurgicale complicate, la consilii, consultaţii şi alte servicii.
 • Participă la discuţiile clinice în toate cazurile complicate, în caz de administrare  incorectă a anesteziei şi revenirea din anestezie la selectarea metodei de  efectuare a anesteziei.
 • Hotărăşte în unele cazuri transferul bolnavilor din sala de operaţie în sala de reanimare, asigură o strânsă colaborare cu toate secţiile din spital.
 • Consultă prin telefon( după caz ) sau soseşte în secţie la rugămintea medicului anesteziolog de serviciu dacă sfatul ori indicaţia date la telefon nu satisfac persoana dată.
 • La necesitate convoacă consiliul medical în componenţă consultanţilor diferitor specialişti pentru hotărârea problemelor de diagnostic şi tratament.
 • Necondiţionat aduce la cunoştinţa directorului general ori a adjunctului directorului despre toate cazurile excepţionale din sălile de operaţii şi de măsurile, care au fost  întreprinse.
 • Îndeplineşte controlul perfectării corecte a documentaţiei medicale necesare.
 • Urmăreşte păstrarea, folosirea şi utilizarea raţională a medicamentelor, inclusiv şi narcoticelor şi a preparatelor stupefiante luate la evidenţă.
 • Este responsabilă de corectitudinea şi prezentarea la timp de către asistenta şefă a  cerinţelor la farmacie şi confirmată prin semnătură.
 • Asigură folosirea raţională a aparatajului medical şi remediilor anestezice.
 • Sistematic petrece lucrul de majorare a nivelului profesional de calificare a      medicilor şi personalului medical mediu  din secţie prin:
  • organizarea lucrului medicilor cu literatura actuală pe specialitate, participarea lor în lucrul conferinţelor clinice, patologo-anatomice, studierea experienţei de muncă înaintată, îndreptarea la cursuri, specializare şi perfecţionare după un plan special elaborat;
  • conduce cu lucrul de cercetare ştiinţifică a medicilor din secţia sa, redactează materialul ştiinţific prezentat de medicii secţiei, articolele pentru publicare în revistele ştiinţifice, scrise pe baza experienţei de lucru a secţiei;
  • poartă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor statistice, autenticitatea factelor şi experienţelor expuse în articol sau raport.
 • Petrece lucrul cu colectivul secţiei pentru educarea atitudinilor conştiincioase către lucru, comportarea atentă şi deosebită cu copiii bolnavi şi părinţii lor.
 • Neîntârziat aduce la cunoştinţa vicedirectorului Clinicii „Em.Coțaga” despre toate incidentele extraordinare (moarte subită, accidente ş. a.) care au avut loc în secţie precum şi măsurile intreprinse.
 • Asigură elaborarea competentă a documentaţiei medicale din secţie, personal studiază şi analizează indicii calitativi ai activităţii; prezintă dările de seamă despre activitatea secţiei trimestrial, semestrial, anual.
 • Către finele anului curent elaborează planul de lucru pentru anul viitor al subdiviziunii.
 • Evaluare a riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii.
 • Ținerea şi actualizarea registrului riscurilor.
 • Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază.
 • Alte responsabilități specifice controlului managerial intern și a unui sistem financiar și control eficient.

 

Cerințele specifice ale postului:

- cetățean al RM

- studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului

subdiviziunii date

-cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit

- vechime de muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

practice sau funcții de conducere similare)

- instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile

de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

- lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-nu are antecedente penale nestinse

- reputație profesională ireproșabilă

- cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării

- apt de muncă

 

 

 1. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef secţie pediatrie pentru copii cu dereglări metabolice, malnutriţie şi reanimare, conform fişei postului:

Scopul general:

 • Asigurarea monitorizării gradului de executare şi respectare a Legii Ocrotirii Sănătăţii, altor acte legislative ce ţin de calitatea serviciilor medicale oferite copiilor în spital .

Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii  personalului medical din secţia pediatrie pentru copii cu dereglări metabolice, malnutriţie şi reanimare

 

Sarcinile de bază:

 • Organizează şi asigură investigaţia şi tratamentul  bolnavilor la nivelul realizărilor

 actuale ale ştiinţei şi practicii medicale.

 • Efectuează controlul sistematic asupra activităţii medicilor ordinatori privind corectitudinea stabilirii diagnosticului, prescrierii tratamentului şi a eficacităţii lui, precum şi calitatea perfectării foilor de observaţie a bolnavilor.
 • Petrece zilnic vizita de dimineaţă a bolnavilor în comun cu medicii ordinatori şi personalul medical mediu, efectuează controlul pacienţilor noi internaţi şi a celor gravi bolnavi, 1-2 ori pe săptămână petrece vizita de seară.

-   Analizează cu medicii din secţie toate cazurile care prezintă dificultăţi în diagnostic şi tratament, divergenţa diagnosticului la spitalizare şi cel la externare,  cel clinic cu cel patologo-anatomic, discuteă la CCC  toate cazurile de deces în secţie.

 • Hotărăşte problemele internării şi externării bolnavilor din secţia sa; controlează şi

semnează în comun cu medicul curant foile de observaţie şi epicriza de la externare a

 copilului bolnav.

 • La necesitate, de comun cu vicedirectorul, convoacă Consiliul Medical cu participarea

            altor specialişti.

 • Elaborează şi asigură respectarea regimului zilei pentru bolnavii secţiei şi a mamelor

spitalizate cu copii; asigură organizarea corectă a alimentaţiei dietetice, lucrului educativ-pedagogic cu copiii; îngrijirea individuală a bolnavilor gravi; precum şi decide permiterea aflării mamelor pentru îngrijirea copiilor sugari şi a celor în stare gravă pentru îngrijiri medicale.

 • Aplică măsurile necesare pentru profilaxia infecţiilor intra-spitaliceşti. La depistarea în

 secţie a unui caz de îmbolnăvire infecţioasă:

 • efectuează izolarea imediată a bolnavului, şi în comun cu medicul epidemiolog decide problema de aplicare a carantinei şi dislocarea bolnavilor care au fost contagiaţi;
 • raportează directorului general sau medicului-şef adjunct despre toate cazurile de infecţie intraspitalicească în secţia lui.
 • controlează perfectarea fişelor de înştiinţare urgentă, culege minuţios toate amănuntele care au contribuit la izbucnirea infecţiei intra spitaliceşti.
 • Sistematic petrece lucrul de majorare a calificaţiei medicilor şi personalului medical mediu din secţia prin:
  • organizarea lucrului medicilor cu literatura actuală, participarea lor în lucrul conferinţelor clinice, patologo-anatomice, studierea experienţei de muncă înaintată, îndreptarea la cursuri, specializare şi perfecţionare, petrecerea lecţiilor individuale cu pediatrii, care lucrează în staţionar după sistema de alternanţă, după un plan special elaborat;
  • organizarea şi petrecerea lecţiilor cu personalul medical mediu, atrăgând o atenţie deosebită corectitudinii alimentaţiei şi îngrijirii copiilor de vârstă fragedă şi cei în stare gravă;
  • conduce cu lucrul de cercetare ştiinţifică a medicilor din secţia sa, redactează materialul literar-ştiinţific prezentat de medicii secţiei, articolele pentru publicare în revistele ştiinţifice, scrise pe baza experienţei de lucru a secţiei;
  • poartă responsabilitate pentru corectitudinea datelor statistice, autenticitatea factelor şi experienţelor expuse în articol sau raport.
 • Petrece lucrul cu colectivul secţiei pentru educarea atitudinilor conştiincioase către

            lucru, comportarea atentă şi deosebită cu copiii bolnavi şi părinţii lor.

 • Neîntârziat aduce la cunoştinţa adjunctului directorului sau directorul clinicii despre

toate incidentele extraordinare (moarte subită, accidente ş. a.) care au avut loc în secţie

precum şi măsurile interprinse.

 • Asigură elaborarea competentă a documentaţiei medicale din secţie, personal studiază

şi analizează indicii calitativi ai activităţii; prezintă dările de seamă despre activitatea secţiei în termenii stabiliţi.

 • Petrece lucrul sanitaro-curativ cu copiii de vîrsta mare şi mamele lor, elaborează şi

prezintă pentru confirmarea directorului clinicii a spitalului planul şi tematica convorbirilor individuale şi în grup.

 • Poartă responsabilitatea pentru păstrarea corectă, evidenţa şi distribuirea medicamentelor costisitoare, a drogurilor şi stupefiantelor în secţia sa.
 • Este responsabilă de menţinerea regimului sanitar-antiepidemic corespunzător în

încăperile secţiei, a hainelor şi a lengeriei bolnavilor şi a mamelor spitalizate, precum şi

 respectarea igienei personale de către personalul medical.

 • Participă activ în consfătuirile de lucru, duce evidenţa propunerilor de lucru, la timp le

examinează şi le realizează.

      - Evaluare a riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii;

             - Ţinerea şi actualizarea registrului riscurilor;

             - Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază;

 

Cerințele specifice ale postului:

- cetățean al RM

- studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului

subdiviziunii date

-cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit

- vechime de muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

practice sau funcții de conducere similare)

- instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile

de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

- lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-nu are antecedente penale nestinse

- reputație profesională ireproșabilă

- cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării

- apt de muncă

 

 

 1. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef secţie internare, conform fişei postului:

Scopul general:

 • Asigurarea monitorizării gradului de executare şi respectare a Legii Ocrotirii Sănătăţii, altor acte legislative ce ţin de calitatea serviciilor medicale oferite copiilor în spital .

Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii  personalului medical din secţia internare

 

Sarcinile de bază:

-Organizează şi asigură investigaţia şi tratamentul de urgenţă bolnavilor, asigură

internarea în secţia respectivă sau indică tratament ambulator pînă la adresarea la

medicul de familie.

  - Efectuează controlul sistematic asupra activităţii medicilor pediatri  privind

 corectitudinea stabilirii diagnosticului,  perfectării foilor de observaţie a bolnavilor.

 • La necesitate de comun cu medicul şef adjunct pe probleme curative convoacă

 Consiliul Medical cu participarea altor specialişti.

 • Elaborează şi asigură respectarea regimului zilei pentru bolnavii internaţi lucrului

educativ-pedagogic cu copiii; îngrijirea individuală a bolnavilor gravi; precum şi decide permiterea aflării mamelor pentru îngrijirea copiilor sugari şi a celor în stare gravă pentru îngrijiri medicale.

- Aplică măsurile necesare pentru profilaxia infecţiilor intra-spitaliceşti.

La depistarea în secţie a unui caz de îmbolnăvire infecţioasă:

1) efectuează izolarea imediată a bolnavului, şi în comun cu medicul epidemiolog decide problema de aplicare a carantinei şi  dislocarea bolnavilor care au fost contagiaţi;

2) raportează directorului general  sau medicului-şef adjunct pe probleme curative

despre toate cazurile de infecţie intra-spitalicească în secţia lui;

3) controlează perfectarea fişelor de înştiinţare urgentă, culege minuţios toate

amănuntele care au contribuit la izbucnirea infecţiei intra spitaliceşti.

 • Sistematic petrece lucrul de majorare a calificaţiei medicilor şi personalului medical mediu din secţia prin:
 • organizarea lucrului medicilor cu literatura actuală, participarea lor în lucrul conferinţelor clinice, patologo-anatomice, ş.a. Studierea experienţei de muncă înaintată,

 îndreptarea la  specializare şi perfecţionare după un plan special elaborat;

 • organizarea şi petrecerea lecţiilor cu personalul medical mediu, atrăgând o atenţie deosebită corectitudinii alimentaţiei şi îngrijirii copiilor de vârstă fragedă şi cei în stare gravă.
 • Conduce cu lucrul de cercetare ştiinţifică a medicilor din secţia sa, redactează

materialul literar-ştiinţific prezentat de medicii secţiei, articolele pentru publicare în

 • revistele ştiinţifice, scrise pe baza experienţei de lucru a secţiei.
 • În aceste cazuri şeful secţiei poartă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor

statistice, autenticitatea factelor şi experienţelor expuse în articol sau raport.

 • Petrece lucrul cu colectivul secţiei pentru educarea atitudinilor conştiincioase către

lucru, comportarea atentă şi deosebită cu copiii bolnavi şi părinţii lor.

 • Neîntârziat aduce la cunoştinţa directorului general despre toate incidentele

(moarte subită, accidente ş. a.) care au avut loc în secţie precum şi măsurile primite.

 • Asigură elaborarea competentă a documentaţiei medicale din secţie, personal studiază şi

analizează indicii calitativi ai activităţii; prezintă dările de seamă despre activitatea

secţiei în termenii stabiliţi.

 • Duce răspunderea menţinerii starii sanitaro-igienică corespunzătoare în încăperile secţiei.
 • Participă activ în consfătuirile de lucru, duce evidenţa propunerilor de lucru, la timp le

examinează şi le realizează.

 • Evaluare a riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii;
 • Ţinerea şi actualizarea registrului riscurilor;
 • Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază;

 

Cerințele specifice ale postului:

- cetățean al RM

- studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului

subdiviziunii date

-cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit

- vechime de muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

practice sau funcții de conducere similare)

- instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile

de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

- lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-nu are antecedente penale nestinse

- reputație profesională ireproșabilă

- cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării

- apt de muncă

 

 

 1. Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei vacante de Şef laboratorul clinico-doagnostic, conform fişei postului:

Scopul general:

 • Asigurarea monitorizării gradului de executare şi respectare a Legii Ocrotirii Sănătăţii, altor acte legislative ce ţin de calitatea serviciilor medicale oferite copiilor în spital .

Asigurarea şi supravegherea permanentă a activităţii  personalului medical din laboratorul clinio diagnostic

 

Sarcinile de bază:

 • Asigură realizarea calitativă şi la timp a investigaţiilor de laborator, efectuând nemijlocit o parte
 • din investigaţii .
 • Elaborează instrucţiuni de lucru pentru toţi colaboratorii laboratorului în baza regulamentelor stabi­lite.
 • Efectuează distribuirea lucrului între colaboratori.
 • Controlează lucrul efectuat de colaboratorii laboratorului şi apreciază calitatea lui, luând în consi­deraţie rezultatele controlului de calitate intra-laborator (intern) şi rezultatele obţinute în programele de evaluare externă;
 • efectuează controlul veridicităţii rezultatelor primite, siguranţei testelor analitice, co­rectitudinii

întocmirii documentaţiei.

 • Asigură implementarea în practică a metodelor noi de lucru.
 • Poartă răspundere de lucrul efectuat de personalul pe care îl conduce.
 • Organizează şi realizează măsuri pentru ridicarea nivelului de calificare a personalului laboratoru­lui la locul de muncă şi în cadrul instituţiilor de învăţământ.
 • Consultă medicii de alte specialităţi în problemele diagnosticului de laborator.
 • Prezintă administraţiei comanda pentru procurarea utilajului, reactivilor şi materialelor consumabile necesare pentru prestarea lucrului calitativ şi continui al laboratorului.
 • Organizează utilizarea raţională şi efectivă a tehnicii de laborator şi a reactivilor.
 • Programează şi controlează executarea sistematică în termenii stabiliţi a controlului metrologic al aparatajului şi utilajului de laborator.
 • Duce evidenţa bunurilor materiale, folosirea şi decontarea lor.
 • Controlează respectarea recomandărilor metodice de către personalul instituţiei medicale privitor la recoltarea, transportarea, păstrarea, inactivarea şi neutralizarea materialului biologic.
 • Coordonează cu secţiile clinice şi specialiştii instituţiei medico-sanitare condiţiile privitor la trans­portarea în laborator a materialului biologic şi eliberarea la timp a rezultatelor investigaţiilor.
 • Poartă răspundere de starea sanitară a laboratorului şi îndeplinirea de către personal a cerinţelor regimului antiepidemic la manipularea cu materialul biologic (sânge, urină, spută, materii fecale).
 • Evaluare a riscurilor asociate obiectivelor şi atribuţiilor de bază ale subdiviziunii.
 • Ținerea şi actualizarea registrului riscurilor.
 • Elaborarea şi actualizarea descrierilor grafice şi/sau narative ale proceselor de bază.
 • Alte responsabilități specifice controlului managerial intern și a unui sistem financiar și control eficient.

 

 

Cerințele specifice ale postului:

- cetățean al RM

- studii superioare medicale de specialitatea corespunzătoare profilului subdiviziunii date

-cunoaşterea limbii romîne, scris şi vorbit

- vechime de muncă nu mai puţin de 10 ani în domeniul postului înaintat sau

alt domeniu apropiat (pentru funcțiile de şefii de departament, șefi de secții și

servicii medicale  vechimea  de muncă trebuie să fie în domeniul medicinii

practice sau funcții de conducere similare)

- instruire în domeniul managementului în sănătate publică (pentru funcțiile

de directori adjuncți, șefi de secții și servicii medicale)

- lipsa sancțiunilor disciplinare și administrative

-nu are antecedente penale nestinse

- reputație profesională ireproșabilă

- cunoștințe a cadrului normativ din domeniul ocrotirii sănătății, muncii,

managementului, arta comunicării

- apt de muncă

 

 

 

La inscrierea pentru concurs, candidații vor depune un dosar care include următoarele acte:

 

 • cerere pentru participare la concurs cu menţionarea postului solicitat;
 • copia buletinului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii universitare şi postuniversitare;
 • copia carnetului de muncă;
 • copiile atestatelor ce confirmă gradul/ titlul ştiinţific (pentru titulari);
 • copia certificatelor de formare profesională continuă, inclusiv peste hotare(pentru titulari);
 • certificatul medical forma U-086;(pentru candidații care vin din exteriorul instituției)
 • declaraţia pe propria răspundere privind lipsa sancţiunilor disciplinare în ultimul an de activitate.
 • cazier judiciar
 • referință sau scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă în posturi identice sau similare postului aplicat (pentru candidații care vin din exteriorul instituției)
 • CV

 

 

 

Copiile actelor se prezintă concomitent cu documentele originale pentru a confirma veridicitatea lor, fiind autentifcate la secția resurse umane a instituției.

 

 

Dosarele pot fi depuse la serviciu Resurse umane a Institutului Mamei și Copilului, blocul Maternității, et.4 – pînă la data de 04.07.2017 inclusiv, între orele 8.00-17.00, cu excepția zilelor de sîmbătă și duminică.

Persoana responsabilă de recepționarea dosarelor și furnizarea informațiilor suplimentare referitor la organizarea concursului – dna Cojan Natalia, șef secție resurse umane, tel.022523611, e-mail resurseIMC@gmail.com

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.