Ședinţa consiliului asociaţiei de nursing din RM

La 1 iulie 2016 în Sala Festivă a Institutului Mamei şi Copilului a avut loc şedinţa Consiliului Asociaţiei de Nursing din Republica Moldova. Şedinţa a fost condusă de dna Elena Stempovscaia, Preşedintele Asociaţiei de Nursing din RM. Au fost prezenţi: dl Segiu Gladun, Directorul IMSP IMşiC; dna  Ala Holban, conferinţiar universitar, membru al Comisiei pe Pediatrrie al MS RM; dna Negrean Mariana, Vicedirector, CEMF ”R. Pacalo”; dna  Zinaida  Abdurahmanova, preşedintele Departamentului Nursing în Pediatrie; membrii Consiliului Asociaţiei de Nursing din RM.

 

AGENDA

Şedinţei Consiliului Asociaţiei de Nursing din RM

Data: 01.07.2016

Loc: IMSP Institutul Mamei şi Copilului, Sala de şedinţe bloc Pediatrie

Ora: 14.00

 

ORDINEA DE ZI:

1. Prezentare succintă despre activitatea IMSP Institutul Mamei şi Copilului. Perspective şi oportunităţi.

Raportor: Gladun Sergiu, Directorul IMSP IMşiC

2. Managementului îngrijirilor nursing în sectorul pediatric şi strategia de

îmbunătăţire a calităţii serviciilor de asistenţă medicală pediatrică.

Raportor: Abdurahmanova Zinaida, preşedintele Departamentului

Nursing în Pediatrie

3. Obiectivele de bază ale Ministerului Sănătăţii în domeniul acordării asistenţei medicale mamei şi copilului

Raportor: Ala Holban, conferinţiar universitar, membrul al Comisiei pe Pediatrrie al MS RM.

a4. Evaluarea satisfacţiei agenţilor economici referitor la calitatea formării competenţelor profesionale a studenţilor din Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie ”R. Pacalo”.

Raportor: Negrean Mariana, Vicedirector, CEMF ”R. Pacalo”

5. Discuţii, propuneri, recomandări cu privire la îmbunătăţirea serviciilor de asistenţă medicală pediatrică.

6. Diverse.

7. Vizită cu schimb de experienţă.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.