Seminar de instruire

Conform Dispoziţiei Ministerului Sănătăţii al RM în scopul îmbunătăţirii calităţii asistenţei medicale acordate copiilor cu patologie chirurgicală şi perfecţionării nivelului profesional al personalului medial în domeniu la 23 noiembrie 2016 în Sala de conferinţe a Institutului Mamei şi Copilului a avut loc seminarul zonal de instruire cu genericul „Abdomenul acut chirurgical la  copii”. Coordonatorul programului, dnul Mihai Rotaru, dr. med., conf. univ., şef al Departamentului  Management medical al IMşiC a asigurat o bună desfăşurare a seminarului. La eveniment au fost delegaţi specialiştii principali în asistenţa medicală mamei si copilului din următoarele  instituţii: Institutul Mamei şi Copilului, AMT Centru, AMT Botanica, AMT Buiucani, AMT Rîşcani, AMT Ciocana, CMF şi SR Anenii Noi, CS şi SR Călăraşi, CS şi SR Căuşeni, CS şi SR Cimişlia, CS şi SR Criuleni, CS Dubăsari, CS şi SR Hînceşti, CS şi SR Ialoveni, CS şi SR Nisporeni, CS №1, №2 şi SR Orhei, CMF şi SR Rezina, CS şi SR Străşeni, CS şi SR Şoldăneşti, CS şi SR Ştefan-Vodă, CS şi SR Soroca, CS şi SR Teleneşti, CS şi SR Ungheni, şi OMF din teritoriile nominalizate.

  Au fost susţinute următoarele  rapoarte:

Deschiderea lucrărilor seminarului. Dl Mihai Rotaru, director planificare şi strategii medicale IMşiC, doctor în medicină, conf. universitar

“Malformaţiile congenitale chirurgicale la copil. Solutii moderne de diagnostic şi tratament. Cauzele deceselor”. Dna Eva Gudumac, academician.

“Erori de diagnistic şi tratament în malformaţiile congenitale la copil”. Dna Natalia Cojuşneanu, d.ş.m.

“Rolul ecografiei antenatale în diagnosticul malformaciilor structurale fetale”. Dna Liliana Fuior, d.ş.m.

“Malformaţiile craniului, tubului neureal spinal la copil”. Dna Ala Bagurea, d.ş.m., conferenţiar universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”.

“Malformaşiile locomotorului la nou – născuţi, copil”. Dna Argentina Sandrosean, d.ş.m., conferenţiar universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”.

“Malformaţiile congenitale bronhopulmonare”. Dna, Alina Danilă, d.ş.m.

“Malformaţiile congenitale aparatului urinar şi genital la copil”. Dna Jana Bernic, profesor, d.ş.m.

“Patologia peretului ablominal”. Dna Aliona Pisarenco, d.ş.m.

“Malformaţiile tractului digestiv”. Dl Vladimir Radilov, d.ş.m., conferenţiar universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”.

“Malformaţiile congenitale ale colonului şi anorectale la copil”. Dl Gavril Boian, doctor habilitat în ştiinţe medicale

“Malformaţiile congenitale a zonei hepato – pancreatico – bilinare”. Dl Cheorghe Hîncu, d.ş.m., conferenţiar universitar USMF „Nicolae Testemiţanu”

“Tumorile abdominale la copil”. Dna Irina Livşiţ

 

  Dna Eva Gudumac, academician, ilustrul chirurg al Centrului chirurgie pediatrică CNŞPCP “N. Gheorghiu” al IMşiC, conducătorul seminarului:  “ Este al 3-lea seminar la care particip. Primele două au fost la Bălţi şi la Comrat. Împreună cu colegii-colaboratori medicali, doctori în medicină, conferenţiari universitari am abordat problemele cu care ne confruntăm în munca zi de zi: patologii inflamatorii, hemoragii, traumatizm, tumore la copii. Prin prizma cazurelor reale am vorbit despre metodele contemporane de diagnostic, tratament, preîntîmpinarea complicaţiilor, scăderea invalidităţii la copii. Lipsa diagnosticului şi tratamentului aduc la complicaţii majore: fistule intestinale, aplicare de stome, diminuarea funcţiilor organelor-rinichi, ficat. Persoanele delegate pentru raport sunt profesionişti în domeniu, cunosc bine evaluarea copiilor cu boli chirurgicale, acordă ajutor pe linia serviciului Aviasan. Aşa întruniri masive a chirurgilor, medicilor de familii, pediatrilor demonstrează selectarea corectă a genericului. Deoarece există probleme în viaţa copiilor din ţara noastră-lipsa părinţilor plecaţi peste hotare. În pofida greutăţilor e necesar să ne mobilizăm, să ajutăm la timp copii,  să fim mereu de gardă”.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.