Măsurile de profilaxie HIV/SIDA, HV

Clinica Pediatrie a IMşiC, asistenta principală Zinaida Abdurahmanova cu suportul Companiei Nestle la 24 noiembrie 2016 a organizat Conferinţa asistentelor medicale cu tematica: „Măsurile de profilaxie HIV/SIDA,HV. Ghid practic „ Siguranţa infecţiilor”. Dna Vera Velicico, şef Serviciu Control Infecţii Maladii Nosocomiale(CIMN) a venit cu un raport la tematică. A vorbit despre măsurile de control şi prevenire a infecţiei HIV/SIDA , hepatitelor virale B, C, D. Sa discutat importanţa temei date, epidemiologia, riscurile de contaminare profesională şi nosocomiale. Sa atras atenţie la respectarea  Precauţilor Standarde Universale, protocoalelor, ghidurilor de supravegere şi control a infecţiilor nosocomiale, siguranţa injecţiilor.

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.