Proiectul "Renaște Moldova"

O maternitate prietenoasă mamei și nou-născutului.  (Secția Obstetrică nr. 2, Secția Lăuzie nr. 2, renovate în baza proiectului  ,,Renaște Moldova’’, șef al Centrului Perinatal, Institutul Mamei și Copilului, Iurie Carauș).

După finisarea Programului Național de Perinatologie în Republica Moldova (1998-2014) cu ultimul Proiect de monitorizare a sistemului de perinatologie, inclusiv a IMSP IM și C (Centrul Perinatologie de Nivelul III) a fost lansat și desfășurat Proiectul ,,Renaște Moldova’’.În urma colectării fondurilor prin donații și sponsorizări, începând cu 12.04.14 au fost reparate, modernizate și date în exploatare Secția Obstetrică nr. 2 și Secția Lăuzie nr. 2.Obiectivul cel mai important și cel mai ambițios al acestui proiect a fost impactul social la nivel de țară: reducerea riscului de nașteri patologice prin garantarea accesului liber la o asistență medicală modernă și de calitate pentru toate femeile din Republica Moldova.

Astfel, astăzi aceste secții acordă asistență medicală la cel mai înalt nivel în domeniul obstetricii și neonatologiei.Colectivul blocului de naștere în componența a 4 medici obstetricieni, 10 moașe și 5 infirmiere acordă servicii medicale contingentului de paciente cu cele mai grave probleme (nașteri premature de la 22 săptămâni de sarcină și masa fătului de la 500 gr, paciente cu risc infecțios major, atât pre cât și postnatal, pacientelor cu patologie extragenitală severă, complicații obstetricale grave, anomalii de dezvoltare a fătului).

De la momentul renovării și dotării secției cu tot mobilierul și aparatajul necesar au fost asistate 6493 de nașteri, în urma cărora s-au născut 6823 copii (80 din ei au avut greutatea la naștere 500-1000 gr) și s-au ameliorat indicatorii principali ai activității secției (mortalitatea materno-fetală, complicațiile în naștere și perioada de lăuzie).

Rezultatele obținute se datorează în exclusivitate aportului deosebit din partea consultanților și meritul extraordinar al întreg colectivului Secției Obstetrică nr. 2, care va progresa și în continuare în realizările obstetricii contemporane pentru siguranța celui mai scump deziderat din lume: nașterea unei ființe umane.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.