Prezentarea Raportului anual de activitate

În cadrul prezentării, Sergiu Gladun, s-a referit la obiectivele majore atinse în perioada anului 2016, precum și la obiectivele trasate pentru anul 2017.

Dintre acestea putem aminti următoarele:

- Perfecționarea în continuare a sistemului de management instituțional;

- Îmbunătățirea continuă a calității și cost-eficienței serviciilor medicale prestte, a siguranței și satisfacției pacienților. Menținerea și îmbunătățirea tuturor elementelor sistemului de management al calității;

- Asigurarea coerenței în angajarea, formarea și dezvoltarea resurselor umane, asigurarea condițiilor pentru educație continuă a personalului, a perfecționării acestuia, în vederea prestării serviciilor medicale de calitate.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.