2 aprilie - Ziua Internațională de Conștientizare a problemelor Autismului

Anual, la data de 2 aprilie, la nivel mondial, este marcată Ziua Internaţională de conştientizare a autismului, cu scopul de a dinamiza eforturile de promovare a unei mai bune înţelegeri a autismului şi de a creşte nivelul de informare a publicului larg, privind nevoile speciale ale persoanelor cu autism şi ale familiilor acestora. Prin marcarea acestei zile, medicii îşi propun să atragă atenţia, în special a părinţilor, asupra acestei probleme de sănătate, a simptomelor şi manifestărilor maladiei, pentru a fi depistată timpuriu la copii. 

Autismul este o tulburare severă de dezvoltare, de natură neurobiologică, care poate apărea la naştere sau până în jurul vârstei de doi ani. Autismul este un sindrom comportamental caracterizat prin dificultăţi în comunicare şi limbaj şi este întâlnit în toate tipurile de familii, indiferent de statut, mediu, rasă, etnie, nivel intelectual, etc. 

La copilul până la un an lipseşte „înviorarea" în prezenţa mamei, ei nu zîmbesc la demonstrarea diferitor jucării, lipseşte simţul foamei, au dereglări de somn, excitabilitate. Lipsa reacţiei la prezenţa sau absenţa mamei persistă şi la vârste mai înaintate. Aceşti copii au joasă capacitatea de diferenţiere a fiinţelor şi obiectelor din jur, ei au frică de tot ce apare nou în anturaj. 

La vârsta de 2-3 ani la ei apar alte mişcări steriotipe (fuga „pe cerc", diferite sărituri), ei se joacă cu obiecte, ce nu au destinaţia de joc (hîrtiuţe, cârpuleţe, cutiuţe), refuză contactul cu semenii lor, preferând „singurătatea", jocurile au un caracter monoton, steriotip. Până la vârsta de 5-6 ani copilul-autist nu răspunde la întrebări, deşi ştie să vorbească. La majoritatea copiilor-autişti se evidenţiază insuficienţa intelectuală secundară, sau retard mintal şi la circa 40% din ei se constată insuficienţa intelectuală uşoară, sau intelect normal. 

În Republica Moldova, la finele anului 2016, în supravegherea medicilor psihiatri, inclusiv a Centrelor comunitare de sănătate mintală din cadrul instituțiilor medico-sanitare publice de asistență medicală primară, se aflau 366 pacienți diagnosticați cu autism infantil, dintre care 349 copii. În anul 2017 au fost diagnosticate alte 62 cazuri noi de Tulburare de Spectru Autist (TSA). 

Nu există nici un tratament medicamentos, care să vindece autismul. Studiile şi experienţa organizaţiilor internaţionale de profil arată că diagnosticarea timpurie, la vârsta de 18-36 luni, intervenţiile specializate şi integrarea socială cresc cu până la 47% şansele persoanelor cu autism de a dobândi abilităţi pentru o viaţă independentă. Implicarea familiei în terapie este vitală în recuperarea copilului cu autism, fiind necesară o informare continuă şi o participare activă în programul de terapie.

 În acest context, profesioniștii din domeniul sănătății mintale și reprezentanții organizațiilor non-guvernamentale, în special AO ”SOS Autism” și „Federația pentru Drepturi și Resurse a Persoanelor cu Tulburări din Spectrul Autism din Republica Moldova” (FEDRA) au identificat mai multe măsuri care pot avea un impact pozitiv asupra ameliorării calităţii vieţii persoanelor cu TSA și a familiilor acestora, prin diagnosticare precoce, tratament şi terapie, recuperare şi incluziune educaţională şi socială a persoanelor cu TSA. 

De asemenea, odată cu aprobarea Programului naţional de sănătate mintală 2017-2021, de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a Planului de acţiuni de implementare al acestuia, a demarat procesul de dezvoltare continuă a serviciilor de sănătate mintală, care sunt accesibile, inclusiv persoanelor care suferă de TSA. 

În acest sens, comunitatea psihiatrică, de comun cu organizațiile nonguvernamentale active în domeniu a elaborat proiectul Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Centrului specializat de intervenție pentru Tulburările din Spectrul Autist. Acest proiect de act normativ include și metodologia de acordare a asistenţei medicale persoanelor cu TSA, inclusiv copiilor. 

La fel, pentru acordarea tratamentului eficient pentru persoanele cu TSA, este în proces de elaborare și urmează a fi aprobat în anul curent Protocolul Clinic Naţional „Tulburările de spectru autist la copii şi adulţi”. 

Menționăm că, Screening testul de depistare precoce al autismului copiilor, care au atins vârsta de 1 an și 9 luni, se aplică în Republica Moldova de către medicul de familie. 

Pentru marcarea acestei zile, în Republica Moldova vor fi organizate mai multe acțiuni de informare și sensibilizare a opiniei publice, cu privire la depistarea precoce, evoluţia, terapiile, standardele de îngrijire a persoanelor cu autism, ş.a. 

Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului a fost instituită de către Adunarea Generală a ONU, la 18 decembrie 2007, fiind propusă de reprezentanţii Statului Qatar şi sprijinită de către toate statele membre.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.