Schimb de experiență între Institutul Mamei și Copilului și Spitalul Clinic Republican pentru Copii al Ministerului Sănătății, Republicii Autonome Ciuvașia din Federația Rusă

În perioada 04 - 07 octombrie curent, într-o vizită de lucru la Institutul Mamei și Copilului se află o delegație a Spitalului Clinic Republican pentru Copii al Ministerului Sănătății, Republicii Autonome Ciuvașia din Federația Rusă.


Vizita include prezentarea condițiilor de tratament din cadrul Centrului Național Știintifico-Practic de Chirurgie Pediatrică “N. Gheorghiu”, dar și familiarizarea cu metodele practice de tratament în chirurgia pediatrică minim invazivă.


Întrevederile bilaterale fac parte din acțiunile prevăzute în Acordul de colaborare semnat între cele două instituții ce include, punerea în aplicare a consultărilor privind cazurile clinice, organizarea și desfășurarea de simpozioane științifice comune, seminare, conferințe și stagii practice.


Aducem sincere mulțumiri colegilor din Federația Rusă pentru colaborarea, suportul și deschiderea în implementarea unor acțiuni comune menite să aducă beneficii atât pacienților cât și personalului medical din ambele instituții.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.