Felicitări

Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale

19 Februarie 2022
Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale

Multstimate Domnule Director, Cu prilejul aniversării Zilei Dumneavoastră de naștere, Vă adresăm cele mai calde, sincere și distinse urări de bine, însoțite de multă sănătate, inspirație, încredere, liniște sufletească, precum și multă putere de a genera în continuare acțiuni în beneficiul pacienților și angajaților instituției. Ne exprimăm aprecierea și respectul pofund pentru deschiderea și eforturile pe care le depuneți în fiecare zi pentru dezvoltarea sistemului de ocrotire a sănătății mamei și copilului din țara noastră. În toate sarcinile abordate, sunteți un exemplu de profesionalism, devotament, înțelepciune, omenie și înțelegere. Fie ca dorințele și aspirațiile cele mai interioare să devină realitate, toate lucrurile bune din viață să fie păstrate, iar momentele de bucurie, dragoste și optimism să vă însoțească pretutindeni. Suntem alături de Dumneavoastră și credem că, prin eforturi conjugate, vom reuși să fim mai buni și să dăruim speranțe celor peste 40.000 de pacienți, în fiecare an! La Mulți Ani! Cu alese considerațiuni și gânduri bune, Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului!  

Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale

19 Februarie 2021
Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale

Cu prilejul onorabilului jubileu de 50 de ani, Vă adresăm cele mai cordiale felicitări însoțite de sincere urări de sănatate, fericire și prosperitate. În cei 5 ani de activitatea desfășurată la conducerea instituției ați fost mereu un exemplu de competență, profesionalism, omenie, dăruire de sine și spirit neobosit pentru colegii Dumneavoastră. Astăzi fiecare în parte Ne exprimăm recunoștința profundă pentru contribuția semnificativă adusă la dezvoltarea instituției și a sistemului de ocrotire a sănătății mamei și copilului din țara noastră. Fie ca dorințele și aspirațiile cele mai interioare să devină realitate, toate lucrurile bune din viață să fie păstrate, iar momentele de bucurie, dragoste și optimism să vă însoțească pretutindeni! La mulți ani!!! Cu deosebit respect, Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, director al Instituției Medico – Sanitare Publice Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului în perioada 2003 -

20 Iunie 2020
Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, director al Instituției Medico – Sanitare Publice Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului în perioada 2003 -

În această zi specială pentru Dumneavoastră, Vă dorim cu respect „La Mulţi Ani!” însoțite de fericire, prosperitate şi cele mai sincere urări de bine. Vă dorim multă sănătate, să aveţi parte numai de zile pline de bucurii şi realizări remarcabile în nobila activitate pe care o desfășurați. Vă dorim linişte sufletească, oameni dragi în preajmă și cât mai multe realizări frumoase în continuare.

Mesaj de felicitare pentru doamna Ina Palii, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Șef Clinica Pediatrie, Institutul Mamei și Copilului

05 Iunie 2020
Mesaj de felicitare pentru doamna Ina Palii, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Șef Clinica Pediatrie, Institutul Mamei și Copilului

În această zi importantă pentru Dumneavoastră, Vă urăm cele mai sincere felicitări, dorindu-Vă cu drag multă sănătate, bunăstare şi prosperitate. Fie ca pacea și liniștea sufletească să vă însoțească pretutindeni alături de familie şi toţi cei apropiați. Vă mulțumim pentru determinare, atitudine și dăruire în activitatea pe care o desfășurați, dar și grija pe care o purtați față de fiecare pacient. Vă dorim să aveţi parte în continuare de zile pline de optimism și putere de muncă pentru atingerea tututor obiectivelor și scopurilor propuse.

Mesaj de felicitare pentru domnul Stanislav Babuci, medic chirurg pediatru, doctor habilitat în medicină, Șef Centrul Național științifico-practic chirurgie pediatrică "Natalia Gheorghiu", Institutul Mamei și Copilului

01 Iunie 2020
Mesaj de felicitare pentru domnul Stanislav Babuci, medic chirurg pediatru, doctor habilitat în medicină, Șef Centrul Național științifico-practic chirurgie pediatrică "Natalia Gheorghiu", Institutul Mamei și Copilului

Cu ocazia zilei dumneavoastre de naștere, Vă adresăm cele mai sincere felicitări și urări de bine! Vă dorim sănătate, putere de muncă și succese în continuare. Vă suntem recunoscători pentru dedicația, munca și perseverența de care a-ți dat dovadă în activitatea pe care o desfășurați în benefeciul instituției, dar și pentru clipele de bucurie dăruite pacienților din întrega țară. La mulți ani!

Mesaj de felicitare pentru doamna Valentina Rotaru, Vicedirector medical Institutul Mamei și Copilului

05 Februarie 2020
Mesaj de felicitare pentru doamna Valentina Rotaru, Vicedirector medical Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru doamna Valentina Rotaru, Vicedirector medical Institutul Mamei și Copilului Multstimată d-nă Vicedirector Valentina Rotaru În această zi deosebită, Vă urăm cu respect, LA MULŢI ANI!, dorindu-vă multă sănătate, fericire și prosperitate. Să aveți parte numai de bucurii și forțe pentru continuarea proiectelor profesionale începute. Apreciem înalt dedicaţia şi contribuţia Dumneavoastră pentru succesele instituției. Vă suntem recunăscători pentru dăruirea, echilibru şi tenacitatea de care dați dovadă în activitatea pe care o desfășurați zi de zi. Vă dorim să aveţi parte de linişte sufletească şi cît mai multe realizări frumoase. Cu gânduri bune și deosebit respect,Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru doamna Ninel Revenco, vicedirector cercetare, inovare şi transfer tehnologic al IMSP Institutul Mamei și Copilului!

20 Ianuarie 2020
Mesaj de felicitare pentru doamna Ninel Revenco, vicedirector cercetare, inovare şi transfer tehnologic al IMSP Institutul Mamei și Copilului!

Multstimată d-nă Vicedirector Ninel Revenco Cu ocazia sărbătoririi celei de-a 60-a Aniversări, colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului, Vă urează cu respect LA MULŢI ANI, alături de multă sănătate şi toate bune! Vă dorim ca toate lucrurile minunate care au împlinit viaţa Dvs – atît în domeniul profesional, cît şi în universul spiritual - să cunoască o continuitate frumoasă, care să ofere mari perspective pentru viitor, iar bunătatea și frumusețea să vă însoțească pretutindeni, fiind generatorii tuturor faptelor extraordinare pe care le lăsaţi în urmă, cu un ecou răsunător pentru toţi cei care Vă cunosc. Să fiţi sănătoasă, plină de energie şi inspiraţie, să vă simţiţi mereu apreciată şi iubită! Să obţineţi rezultate maxime în tot ceea ce faceţi! Să aveţi căldură şi dragoste în suflet, pace în familie și realizări profesionale! Mulţi ani înainte şi noi performanţe în domeniul consacrat, stimată doamnă profesor Ninel Revenco.

Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător

20 Iunie 2019
Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător

Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, director al Instituției Medico – Sanitare Publice Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului în perioada 2003 - 2010 În această zi deosebită, Vă urăm cu respect, LA MULŢI ANI!, dorindu-vă multă sănătate, fericire și prosperitate. Să aveți parte numai de bucurii și forțe pentru continuarea proiectelor profesionale începute. Vă suntem recunăscători pentru dăruirea, echilibru şi tenacitatea de care dați dovadă în activitatea pe care o desfășurați zi de zi. Vă dorim să aveţi parte de linişte sufletească şi cît mai multe realizări frumoase. Cu deosebit respect,Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale

19 Februarie 2019
Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale

Mesaj de felicitare pentru domnul Sergiu Gladun, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului, medic obstetrician - ginecolog, doctor în științe medicale Cu ocazia zilei Dumneavoastră de naștere Vă transmitem sincere și cordiale felicitări și urări de bine, alături de multă sănătate, bucurie, succese și prosperitate! Vă suntem recunoscători pentru munca depusă și anii dedicaţi cu devotament pentru salvarea vieții și sănătății pacienților. Vă dorim să aveți mereu putere de muncă şi noi realizări în activitatea pe care o desfășurați. Cu deosebit respect,Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru domnul Vasile Tomuz

16 August 2018
Mesaj de felicitare pentru domnul Vasile Tomuz

Mesaj de felicitare pentru domnul Vasile Tomuz, Vicedirector Clinica ”Emilian Coțaga” din cadrul Institutului Mamei și Copilului Stimate domnule Vasile Tomuz Cu ocazia zilei de naștere, vă adresăm cele mai sincere şi frumoase urări de bine, sănătate, prosperitate. Vă mulțumim pentru toate realizările frumoase din activitatea pe care o desfășurați ce a avut drept rezultat zeci de pacienți tratați și familii fericite. Vă dorim să aveți puterea de a face față tuturor provocărilor, succese, oamenii dragi să vă fie mereu alături. La mulți ani! Cu deosebit respect,Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco

20 Iunie 2018
Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco

Mesaj de felicitare pentru doamna Ludmila Ețco, doctor habilitat în medicină, profesor cercetător, director al Instituției Medico – Sanitare Publice Institutul de Cercetări Științifice în Domeniul Ocrotirii Sănătății Mamei și Copilului în perioada 2003 - 2010 MULT STIMATĂ DOAMNĂ LUDMILA EȚCO,Echipa IMSP Institutul Mamei și Copilului Vă urează cu respect LA MULŢI ANI, alături de multă sănătate şi toate bune! Vă mulţumim că prin munca enormă pe care aţi depus-o de-a lungul timpului, aţi fortificat bazele activităţii instituţiei noastre, aţi explorat elanul tinerilor specialişti, experienţa celor cu experiență şi aţi creat, prin prisma implicării profunde în meseria pe care aţi transformat-o în artă.Vă urăm cu cel mai mare respect sănătate şi prosperitate, să Vă bucuraţi de recunoştinţa discipolilor, dăruindu-le din profesionalismul perfecţionist, perseverenţa şi înţelepciunea pe care o posedați. Să Vă înconjoare oameni buni şi colegi cu atitudine de mare respect, iar activitatea Dvs în domeniul medicinei să Vă aducă în continuare împăcare spirituală, satisfacţie şi ambiţie în atingere de noi orizonturi. Soarta a fost generoasă cu Dvs, oferindu-Vă forţă pentru schimbarea multor destine ca un mentor deosebit!LA MULŢI ANI!

Mesaj de felicitare pentru doamna Ina Palii, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Șef Clinica Pediatrie

05 Iunie 2018
Mesaj de felicitare pentru doamna Ina Palii, doctor habilitat în științe medicale, conferenţiar universitar, Șef Clinica Pediatrie

MULTSTIMATĂ DOAMNĂ Ina Palii,Cu o deosebită plăcere, întreg colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului Vă oferă sincere felicitări cu ocazia frumoasei aniversări, urîndu-Vă cu drag multă sănătate, bunăstare şi prosperitate. Să Vă bucuraţi de nenumărate succese şi realizări profesionale, trăind fericirea absolută alături de familie şi toţi cei dragi, care Vă fac zilele mai luminoase. Să creşteţi în palme Speranţa, iar ea să Vă poarte spre noi împliniri, dăruind Tinereţe veşnică prin generaţiile cărora le daţi suflu. Să beneficiaţi de infinitul gratitudinii umane pentru simplul fapt că, într-un moment de necaz, aţi ştiut să întindeţi o mînă de ajutor şi, astfel, vocaţia, profesionalismul şi destinul au căpătat cu timpul acelaşi nume, or, e norocoasă familia în care este un medic de valoare. Vă mai dorim să aveţi parte de zile pline de Bine, care vor face să Vă zîmbească sufletul şi forţă de a le accepta pe toate cu demnitate, căci toate cîte se întîmplă formează marea Minune cu numele Viaţa.LA MULŢI ANI!

 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei

15 Mai 2018
 Mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Internaţionale a Familiei

În fiecare an, pe data de 15 mai este sărbătorită Ziua Internaţională a Familiei. Cu acest prilej deosebit, adresez tuturor familiilor sincere felicitări și urări de bine. Ca un nucleu de bază al oricărei societăți, familia este mediul în care ne dezvoltăm ca personalitate, învățăm primele cuvinte, primii pași, dăruim și primim iubirea celor dragi. Aici aflăm ce înseamnă responsabilitatea și respectul față de generații. Îmi exprim speranța că miile de noi născuți care vin pe lume în fiecare an la IMSP Institutul Mamei și Copilului contribuie pozitiv la fortificarea familiilor în țara noastră. Vă urez ca în familiile dumneavoastră să domine stima și iubirea reciprocă. Să aveți parte de sănătate, prosperitate, vise împlinite și liniște sufletească. Cu deosebit respect, Director IMSP Institutul Mamei și Copilului Sergiu Gladun

Felicitare Gheorghe Paladi

09 Mai 2018
Felicitare Gheorghe Paladi

Mesaj de felicitare pentru domnul Gheorghe Paladi, Academician, profesor universitar la USMF „Nicolae Testemiţanu”, doctor habilitat în medicină. Laureat al Premiului de Stat în domeniul Ştiinţei şi Tehnicii. Ordinul Republicii Stimate domnule Gheorghe Paladi În această zi deosebită, Vă urăm un călduros, LA MULŢI ANI!, dorindu-vă ca fericirea, sănătatea și liniștea sufletească să vă însoțească pretutindeni. Ne exprimăm respectul nemărginit pentru succesele înregistrate în calitate de savant, profesor universitar sau medic. Vă dorim mulți ani înainte și forțe pentru a avea noi realizări în continuare. Cu deosebit respect, Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

Mesaj de felicitare pentru doamna Eva Gudumac

07 Mai 2018
Mesaj de felicitare pentru doamna Eva Gudumac

Mesaj de felicitare pentru doamna Eva Gudumac, academician, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, şefa catedrei Chirurgie, Urologie, Ortopedie, Traumatologie, Anesteziologie şi Reanimatologie Pediatrică, director-coordonator al Centrului Naţional Ştiinţifico-Practic de Chirurgie Pediatrică „Natalia Gheorghiu”, Om Emerit Stimată doamnă Eva Gudumac Cu ocazia zilei de naştere, Vă urăm cu respect, LA MULŢI ANI, alături de multă sănătate, bucurie, succese și prosperitate! Vă suntem recunoscători pentru anii dedicaţi cu devotament, dăruire şi consecvenţa prin care v-aţi consacrat în salvarea vieții și sănătății copiilor. Vă dorim să aveți mereu putere de muncă şi noi realizări în activitatea pe care o desfășurați. Cu deosebit respect, Colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului

La mulți ani, Stimate domnule Doctor habilitat în medicină, șef secție neurologie al Institutului Mamei și Copilului, Gheorghe Răilean

17 Aprilie 2018
La mulți ani, Stimate domnule Doctor habilitat în medicină, șef secție neurologie al Institutului Mamei și Copilului, Gheorghe Răilean

La mulți ani, Stimate domnule Doctor habilitat în medicină, șef secție neurologie al Institutului Mamei și Copilului, Gheorghe Răilean. Astăzi este o zi specială pentru dumneavoastră! Vă dorim din tot sufletul „La Mulţi Ani!” cu fericire şi mult succes în tot ceea ce vă doriţi să realizaţi! Să vă dea Dumnezeu tot binele din lume şi o viaţă lungă şi minunată, aşa cum vă este sufletul. Să rămâneţi mereu asa cum va ştim, un OM şi un MEDIC adevărat, iar la minunata vârstă pe care o împliniţi astăzi, vă dorim să mai adăugaţi încă atâtea mii de clipe încărcate de bucurii şi realizări!

La mulți ani, domnule doctor Iurie Carauș

11 Aprilie 2018
La mulți ani, domnule doctor Iurie Carauș

La mulți ani, domnule doctor Iurie Carauș, șef Centrul Perinatal nivel III din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Vă mulțumim, în numele părinților fericiți și împliniți, pentru fiecare minune născută în instituție!Vă mulțumim pentru cei peste 6300 de nou-născuți, care vin anual pe lume la Institutul Mamei și Copilului!

La mulți ani, stimate domnule Profesor, Valentin Țurea!

28 Martie 2018
La mulți ani, stimate domnule Profesor, Valentin Țurea!

La mulți ani, Stimate domnule profesor, vicedirector medical al Institutului Mamei și Copilului, Valentin Țurea!Vă suntem recunoscători pentru contribuția și expertiza în dezvoltarea instituției. Vă urăm Dvs. și celor dragi multă sănătate și realizări frumoase!

La mulți ani, domnule director, Sergiu Gladun!

20 Februarie 2018
La mulți ani, domnule director, Sergiu Gladun!

La mulți ani, domnule director, Sergiu Gladun!Vă urăm Dumneavoastră și celor dragi - multă sănătate, putere de muncă și împliniri!Mulțumim, în numele zecilor de mii de pacienți, pentru dedicație și dragoste de oameni.

La mulți ani, domnule doctor Vasile Tomuz, șef al Clinicii Emilian Coțaga, din cadrul Institutului Mamei și Copilului

17 August 2017
La mulți ani, domnule doctor Vasile Tomuz, șef al Clinicii Emilian Coțaga, din cadrul Institutului Mamei și Copilului

La mulți ani, domnule doctor Vasile Tomuz, șef al Clinicii Emilian Coțaga, din cadrul Institutului Mamei și Copilului. Vă mulțumim, în numele tuturor pacienților, pentru fiecare copil salvat și readus cu drag în familie! Vă urăm sănătate Dvs. și celor dragi!

Felicitarea Ministrului Sănătății, Ruxanda Glavan

16 Iunie 2017
 Felicitarea Ministrului Sănătății, Ruxanda Glavan

De Ziua Lucrătorului medical și Farmacistului, Ministrul Sănătății, Ruxanda Glavan, a felicitat întreg corpul medical al Institutului Mamei și Copilului.

La mulți ani, stimate domnule director, Sergiu Gladun!

19 Februarie 2017
La mulți ani, stimate domnule director, Sergiu Gladun!

Întreg colectivul IMSP Institutul Mamei și Copilului vă felicită cordial cu prilejul aniversării de astăzi!Vă mulțumim pentru muncă, profesionalism și expertiză, pentru efortul zilnic și dăruirea de care dați dovadă. Suntem alături de Dumneavoastră și credem că, prin eforturi conjugate, vom reuși să fim mai buni și să dăruim speranțe celor peste 40.000 de pacienți, în fiecare an!

La mulți ani, Stimată Doamnă Ninel Revenco

24 Ianuarie 2017
La mulți ani, Stimată Doamnă Ninel Revenco

 La mulți ani, Stimată Doamnă Ninel Revenco, Vicedirectorul cercetare, inovare şi transfer tehnologic al IMSP Institutul Mamei și Copilului! Vă mulțumim pentru contribuția Dvs. la dezvoltarea cercetării și inovării în cadrul instituției! Fiecare viață nouă apărută la Institutul Mamei și Copilului se datorează și muncii Dvs. Vă urăm spor în toate activitățile, multă sănătate Dvs. și celor dragi!

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.