In conformitate cu prevederile „Regulamentului privind angajarea prin concurs a şefilor de subdiviziuni”, aprobat prin ordinul nr.32 din 22.05.2024, în temeiul art. 10 din Codul Muncii al Republicii Moldova, p.53 lit ”t” din Regulamentul 1MSP Institutul Mamei şi Copilului, aprobat prin ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 409 din 05.05.2023,

 

ORDON:

 

1.      Se anunţă începînd cu data de 24.06.2024 concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante (Anexa 1. - textul anunţului):

-       Şef secţie Obstetrică nr.2, medic specialist obstetrician ginecolog -1,0 post

-       Şef secţie Reanimare Terapie Intensivă nou - născuţi, medic specialist neonatolog-1,0 post

-       Şef secţie Ginecologie, medic specialist obstetrician ginecolog -1,0 post

2.      Se aprobă Metodologia de de evaluare a candidaţilor pentru ocuparea funcţiei de conducător a subdiviziunii medicale din Instituţia Medico-Sanitară Publică Institutul Mamei şi Copilului (Anexa 2)

3.      Serviciul informaţional şi telecomunicaţii:

-va asigura plasarea pe panoul de informaţie şi pagina web a instituţiei a ordinului în cauză.

4.        Serviciul resurse umane:

- va asigura recepţionarea dosarelor candidaţilor în perioada 25.06.2024- 05.07.2024 (responsabil de recepţionarea dosarelor - dna Veveriţă Abona, specialist resurse umane)

- va asigura informarea candidaţilor, cu prevederile Metodologiei de selectate prin concurs a candidaţilor.

1.        Controlul executării ordinului dat mi-1 asum.

 

pdficon.png - 20.57 kBVizualizează anunțul complet

pdficon.png - 20.57 kBRezultatul concursului

 

 

 

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.