Anexa 18

la Regulamentul de funcţionare a consiliilor ştiinţifice specializate

şi conferirea titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice

 

 

Anunțul privind susținerea tezei de doctorat

Se anunță susținerea de doctor habilitat

 

 

Candidat CURTEANU Ala

 

Consultanți ştiinţifici:

ȘCIUCA Svetlana, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, membru corespondent AȘM; specialitatea 322.01 – Pediatrie şi neonatologie;

LOZAN Oleg, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, specialitatea 331.03 – Medicină socială și management

 

Consiliu Științific Specializat DH 322.01-24-4 la Institutul Mamei și Copilului

 

Tema tezei Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor”

 

Specialitatea 322.01 PEDIATRIE ȘI NEONATOLOGIE).

 

Data – 12 iulie 2024,

Ora 14.00

Local Chișinău, str. Burebista, 93, IMSP Institutul Mamei și Copilului, Departamentul Consultativ Specializat Integrat, etajul 3, Sala de conferință

 

 

            Teza de doctor habilitat „Impactul intervențiilor sistemului medical și a determinanților sănătății asupra supraviețuirii, creșterii și dezvoltării copiilor”  poate fi consultată pe pagina web a ANACEC http://www.anacec.md/  (https://anacec.md/files/Curteanu-teza.pdf)

și biblioteca IMSP Institutul Mamei și Copilului, unde teza poate fi consultată în variantă tipărită.

 

 Copyright © 2024. IMSP Institutul Mamei și Copilului. Toate drepturile sunt rezervate.